ב Wise Way חושבים קצת אחרת. פיתוח אסטרטגיה שיווקית מתחיל ב:

  • מיפוי השוק והתחרות
  • אפיון מלא של מצב העסק ומיצובו הנוכחי
  • הגדרת יעדים כמותיים ואיכותיים.

כל אלה, מהווים את הבסיס להגדרת האסטרטגיה העסקית-שיווקית של העסק. הגדרת האסטרטגיה, נדרשת לצורך בניית תכנית שיווק אופרטיבית ומניבה תוצאות.

פיתוח מנועי צמיחה חדשים

  • בחינת מנועי צמיחה קיימים, איתור הזדמנויות חדשות, זיהוי Quick Wins
  • ושילובם בהתאמה ישירה לאסטרטגיה ולהשקת הפעילות השיווקית הייחודית לעסק.

תוצאות אפקטיביות

פעילות שיווק ממוקדת, עבודה משותפת בשקיפות מלאה, ובחינת האסטרטגיה ותכנית השיווק בזמן אמת ולאורך זמן. כל אלה, מובילים להצלחה עסקית. שיווק ממוקד מוביל לתוצאות.